KORTE GESCHIEDENIS VAN GENT

Samen met Italië is Vlaanderen het gebied waar het vroegst steden zijn ontstaan. In de schaduw van het indrukwekkende Gravensteen en omzoomd door de twee machtigste abdijen van Vlaanderen, deze van Sint-Pieters en Sint-Baafs, aan de samenvloei‹ng van Leie en Schelde, ontwikkelde zich het middeleeuws Gent. Dankzij de productie van de beroemde weefsels, die geëxporteerd werden naar heel Europa en Noord-Afrika, werd Gent veruit de grootste en volkrijkste stad in Vlaanderen, een stad van Europese betekenis die benoorden de Alpen slechts moest onderdoen voor Parijs.

In het jaar 1500, werd in Gent Keizer Karel V geboren. Maar zoals de Gentenaren steeds waren en zijn, koppig van karakter, wordt hij op het hoogtepunt van zijn macht door zijn stadsgenoten met trots en in koor vernederd. Hij straft ze echter op zijn manier, door ze met een strop om de hals en in zwarte tabaard voor ze te laten verschijnen. Vandaar de naam "STROPPENDRAGERS"

Vandaag blijft Gent een ongemeen boeiende stad, "één van de mooiste historische steden van Europa" zoals François Mitterand bij zijn bezoek in 1983 zei. Het hoge peil van het culturele leven blijft onaangetast en Gent behoort tot de zeldzame Belgische steden waar de artistieke initiatieven een internationale uitstraling hebben

GESCHIEDENIS VAN DE "ORDE VAN DE BELLEMAN"

De Heer Julien PAUWELS vertolkte de taak van Belleman reeds in de jaren 1972 in zijn gemeente Drongen (bij Gent); In 1977 kwam hij echter in Gent terecht, door de fusie van gemeenten.

In 1984 werd de "ORDE VAN DE BELLEMAN" opgericht onder zijn impuls. In 1988 is Julien PAUWELS, bij collegebesluit, aangesteld als officiële Gentse Belleman; In die hoedanigheid nam hij deel aan het eerste wereldkampioenschap voor Bellemannen en was hij de enige deelnemer van het Europese Continent. Hij werd er verkozen als sympatiekste Town Crier van alle deelnemers.Na een zware heelkundige ingreep moest hij echter in 2007 stoppen met het uitroepen van berichten en kon hij zich slechts verder inzetten tot het begeleiden van kleine groepen bezoekers aan zijn stad Gent.
Het bestuur van de Orde sloot tevens aan bij de Engelstalige organisatie "THE ANCIENT AND HONOURABLE GUILD OF TOWN CRIERS".

In 1989 organiseerde de Orde in samenwerking met de Stad GENT, het tweede wereldkampioenschap, waaraan 96 Town Criers met hun escorts deelnamen. Deze organisatie staat nog steeds genoteerd als één van de mooiste en beste van alle gedane kampioenschappen.

In 1990 erkende het stadsbestuur van GENT, de Orde als een socio-culturele vereniging.

Door de veelvuldige uit te voeren taken zijn er inmiddels twee aspirant Bellemannen aangesteld : zijnde Willy VAN DE PUTTE en Jean-Pierre VAN DE PERRE.

BESTUUR

Ondervoorzitter: Dhr. Jacques Vervaet
Secretaris-generaal - penningmeester: Dhr. Gilbert Demaringo
Bellemannen: Dhr. Wille Van De Putte, Dhr. Jean-Pierre Van De Perre, Dhr. Marc Vervust
Public-Relations: Mevr. Esther van der Helm
Verantwoordelijke reus: Dhr. Freddy Manssens

ACTIVITEITEN COMMUNICATIE - De "ORDE VAN DE BELLEMAN" is te bereiken via:
Iedere zondag, van mei tot september, marktenwandeling met vertrek op de Kouter om 11u00 Secretariaat: Gilbert DEMARINGO, Koekoeklaan 56, B-9000 GENT (BELGIE)
Bezoeken aan de stad Gent op ludieke wijze Tel & Fax: 09 222 67 43 (Internationaal: +32 9 222 67 43)
Gentse kroegentocht Website: http://www.towncriers.be
Opening van kermissen in de deelgemeenten E-mail 1: info@towncriers.be
Openingsreceptie van het nieuwe werkjaar in de maand februari E-mail 2: belleman-orde-gent@hotmail.com
Inbellen van tentoonstellingen, congressen en stoeten E-mail 3: gilbertdemaringo@hotmail.com
Begeleiden van historische optochten en stoeten

Gilde van de Bellemannen van het Europese Continent - vzw

Op 01 februari 1999 werd er in de schoot van de "ORDE VAN DE BELLEMAN" overgegaan tot de oprichting van en V.Z.W. "GILDE VAN DE BELLEMANNEN VAN HET EUROPESE CONTINENT", die de Town Criers (Officiële Bellemannen) van het Europese vasteland verenigt. De vereniging tracht alle Town Criers te verenigen om alzo het cultureel- en toeristisch patrimonium meer bekendheid te geven. Ze staat eveneens in voor het organiseren van wetenschappelijke, toeristische en recreatieve aangelegenheden voor haar leden en sympathisanten.

De V.Z.W. verscheen in het Belgisch Staatsblad op 27 mei 1999.


Info: belleman-eurogilde@hotmail.com