De eerste contacten voor het oprichten van de vereniging de “ORDE VAN DE BELLEMAN“ werden gelegd eind 1985 en op vrijdag 30 mei 1986 werd in de ‘Belleman Pub’ op de Botermarkt in Gent de “ORDE VAN DE BELLEMAN” gesticht.

Een stuurgroep werd opgericht om de belangen van deze orde in goede banen te leiden, in deze stuurgroep zaten als stichters de heren: Julien PAUWELS, Johan DECAVELE, Tony GILISSEN, Rudolf SLOCK, Jacques REDEL en Paul VLAEMINCK.

De aanstelling van deze leden van de “ORDE VAN DE BELLEMAN“ werd gedaan door de provinciaal gedeputeerde dhr. Alexander VERCAMER, die toen het departement Veldwachters en Landelijke Politie onder zijn bevoegdheid had. De werking van de ORDE kon starten en de Belleman uit Gent verwierf meer en meer bekendheid via pers, radio, T.V. en publieke optredens.


Julien Pauwels

In 1987 nam Julien PAUWELS als Belleman van Gent-Drongen deel aan het Wereldkampioenschap voor Bellemannen op het eiland Wright in Groot-Brittannië. Hij was hierbij de enige deelnemer van het Europese vaste continent en bovendien deed hij al zijn ‘roepen’ in het Nederlands. Op dit kampioenschap werd hij uitgeroepen als de sympathiekste Belleman. Vervolgens heeft hij nagenoeg alle continenten afgereisd en behaalde eervolle vermeldingen.

Op 10 maart 1988 werd Julien PAUWELS door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent dan ook officieel erkend als Belleman van de stad Gent en via gedeputeerde Alexander VERCAMER, ook erkend door de provincie Oost-Vlaanderen.

In 1990 werd de Orde door het Gentse stadsbestuur erkend als Socio Culturele organisatie en werd de Orde tevens lid van de wereldorganisatie die alle officiële Bellemannen verenigd in de vereniging “Ancient and Honourable Guild of Town Criers“ (A.H.G.T.C.) met haar zetel in Groot-Brittannië. Hierdoor kon Julien deelnemen aan alle internationale wedstrijden door deze organisatie ingericht. Om gezondheidsredenen moest hij in 2007 stoppen met het uitroepen van berichten aan de Gentenaars en beperkte hij zich tot het begeleiden van groepen bezoekers. Hij gaf zijn taak door aan zijn twee opvolgers: Willy VAN DE PUTTE en Jean-Pierre VAN DE PERRE. Julien overleed in juni 2007 na 30 jaar als Gentse Belleman en door burgemeester Daniel Termont gelauwerd als de beste Belleman en “vader” van alle Belgische Bellemannen.

In 1989 organiseerde de Orde in samenwerking met de stad Gent het 2de Wereldkampioenschap voor Bellemannen, waaraan 96 internationale Stadsomroepers (Town Criers) met hun Escortes deelnamen. Dit Wereldkampioenschap, in de historische binnenstad van Gent, staat bij de AHGTC na al die jaren nog steeds gekend als één van de mooiste kampioenschappen.

De stad Gent stelde zich voor het jaar 2000 en tevens het Herdenkingsjaar “500 jaar Keizer Karel” terug kandidaat bij de A.H.G.T.C. om het Wereldkampioenschap te mogen organiseren. Dit Millennium Wereldkampioenschap werd van 6 tot 11 juni 2000 in samenwerking met het comité “Keizer Karel 1500-2000” in de kuip van Gent gehouden. De deelnemers kwamen uit Australië, Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Nederland, Nieuw Zeeland, Verenigde Staten, Zuid-Afrika.

In 2014 organiseerde de Orde het “3de Gildekampioenschap voor Bellemannen van het Europees Continent”. Winnaar werd de Nederlander dhr. René Coupee stadsomroeper van de stad Almelo.


Willy VAN DE PUTTE

Om een mogelijke assistent en opvolger van Julien te kiezen werd op 21 juli 1991 een wedstrijd gehouden de “1ste Grote Prijs Orde van de Belleman” op de Korenmarkt in Gent. De winnaar was dhr. Willy VAN DE PUTTE. Na een stage werd hij in 1995 door de stad Gent als Belleman officieel erkend en kon hij deelnemen aan internationale wedstrijden. Hij heeft deelgenomen aan wedstrijden in Australië, Bermuda, Canada, Groot-Brittannië, Nederland, USA en uiteraard in België. Hij was tevens in het jaar 2000 al medewerker bij de organisatie van het “Millennium Wereldkampioenschap”. Willy werd ‘Kampioen van België’ in 2012 in Londerzeel. Zijn echtgenote: Anita Vanthournout vergezelde hem als “Escorte” in aangepaste kledij. Samen hebben ze vele ereprijzen in de wacht gesleept, zowel als best geklede koppel of als beste geklede Escorte.

Om gezondheidsredenen stopte hij in 2016 als stadsomroeper. Als blijk van erkenning werd hij door de Orde aangesteld als Erevoorzitter.

In 2018 werd hij uitgeroepen tot “Kastaar van de Brugse Poort” als verdienstelijke inwoner. Hij trad daarbij in de voetstappen van andere beroemde Gentenaars o.a. Frank Beke (gewezen Burgemeester), Jean-Pierre Maere (Gentse poppenkoning), Manual Mugica Gonzales (gewezen hoofdcommissaris ), Jean-Pierre Junior Bauwens (Gentse bokser) en Yvonne Delcour (toneelactrice Minard).


Jean-Pierre VAN DE PERRE (Jempi)

Op zondag 18 juli 1993 werd op Veerleplein aan het Gentse Gravensteen de Gentse wedstrijd “2de Grote Prijs Orde van de Belleman” gehouden om voor verdere opvolging te zorgen. De winnaar was dhr. Jean-Pierre VAN DE PERRE.

Na zijn stage periode werd hij in 1995 door het stadsbestuur officieel aangesteld als 2de Belleman en kon dan in 1996 deelnemen aan de officiële wedstrijden.

Hij heeft wedstrijden gedaan in Groot-Brittannië, Nederland en uiteraard ook in België.

Jempi was tevens in het jaar 2000 medewerker bij de organisatie van het “Millennium Wereldkampioenschap”.

In Gooik werd hij in 2016 Belgisch Kampioen en was hij winnaar in Geraardsbergen. Als opvolger van de Belleman Willy VAN DE PUTTE werd hij door het Gentse stadsbestuur in 2016 aangesteld als 1ste Gentse Belleman.


Patrick DESCAMPS

Om verder de opvolging te verzekeren werd op 24 augustus 2014 de “3de Grote Prijs Orde van de Belleman” gehouden in combinatie met het “3de Gilde Kampioenschap voor Bellemannen van het Europees Continent”.

Deze dubbele wedstrijd werd in het historische centrum van Gent, op de Gentse Vrijdagmarkt, gehouden.

Door de jury van de Bellemannen werd dhr. Patrick DESCAMPS als winnaar uitgeroepen.

Later op het jaar werd hij dan ook door het Stadsbestuur en het bestuur van de Orde officieel erkend en tevens door de Orde aangesteld als de 3de Gentse Belleman.

Sedert het wegvallen van de Belleman Willy Van De Putte werd hij in 2016 de 2de Gentse Belleman.

Patrick nam deel aan het Belgisch Kampioenschap Bellemannen en staat tevens in voor het uitvoeren van opdrachten voor de Orde samen met de 1st Belleman Jempi Van de Perre.


Philip DEVETTER

Dhr. Philip DEVETTER behaalde in 2014 de tweede plaats op de wedstrijd voor Gentse Bellemannen op de Vrijdagmarkt.

Deze wedstrijd was de “3de Grote Prijs - Orde van de Belleman” en sedert 2017 is hij dan ook de derde Gentse Belleman.

Philippe heeft deelgenomen aan het Belgisch Kampioenschap en diverse manifestaties.

Hij vergezelt indien mogelijk ook de Gentse Bellemanreus “Julien Pauwels”.


De BELLEMANREUS ‘ JULIEN PAUWELS’

De Orde heeft een eigen Reus “de Bellemanreus Julien PAUWELS”.

Hij wordt gedragen door de reuzenvereniging van Evergem die tevens instaat voor het vervoer en het onderhoud van de reuze-kledij.

De Bellemanreus kan voor derden optreden tijdens stoeten en evenementen.

Alle inlichtingen hiervoor zijn verkrijgbaar bij de verantwoordelijke voor deze reus op het mailadres van de Orde: orde-belleman-gent@outlook.com

Raad van bestuur

Mandaten van de bestuursleden De Algemene Vergadering van de feitelijke vereniging ‘ORDE VAN DE BELLEMAN’ met als zetel te 9000 – GENT, Koekoeklaan 56, heeft volgens artikel 12 van de statuten, hiernavolgende personen benoemd tot bestuurders:
Voorzitter: Vacant
Ondervoorzitter: Dhr. Jacques VERVAET
Secretaris: Dhr. Patrick DESCAMPS
Penningmeester – contactpersoon: Dhr. Gilbert DEMARINGO
Materiaalmeester: Dhr. Freddy MANSSENS
Website beheerder: Vacant
Commissarissen: Dhr. Freddy CORRYN
Dhr. Rafaël VAN DE PUTTE
Raadsleden: Mevr. Marie-Louise VAN DE PUTTE
Bellemannen: Dhr. VAN DE PERRE Jean-Pierre
Dhr. DESCAMPS Patrick
Dhr. DE VETTER Philip

ACTIVITEITEN - De "ORDE VAN DE BELLEMAN" staat in voor volgende activiteiten: COMMUNICATIE - De "ORDE VAN DE BELLEMAN" is te bereiken via: (beste manier via e-mail)
Bezoeken aan de stad Gent op ludieke wijze Contactadres: Mr Gilbert DEMARINGO
Op verzoek is het mogelijk van mei tot september een marktenwandeling te ondernemen mits het vereffenen van een vergoeding Tel & Fax: 09 222 67 43 (Internationaal: +32 9 222 67 43)
Opening van de kermissen in de deelgemeenten Website: http://www.towncriers.be
Inbellen van tentoonstellingen, congressen, handelszaken, enz... E-mail 1: orde-belleman-gent@outlook.com
Begeleiden van historische optochten en stoeten E-mail 2: orde-belleman-gent@outlook.com
Openingsreceptie van het nieuwe werkjaar in de maand februari, waarop alle aangesloten leden en sympathisanten uitgenodigd worden E-mail 3: orde-belleman-gent@outlook.com

Aanstelling van de Belleman door de steden/gemeenten

Daar waar het ‘College van Burgemeester en Schepenen’ een Belleman heeft aangesteld is aan andere personen verboden om op te treden zonder voorafgaandelijk toestemming. De steden/gemeente die hiervoor in aanmerking kwamen in 2018: Ardooie / Assenede / Deinze / Gent / Genk / Geraardsbergen / Gooik / Haaltert / Hasselt / Lennik / Lokeren / Mechelen / Ninove / Oudenaarde / Temse / Veurne / Waregem / Wervik / Zedelgem / Zele.

Een historisch overzicht ivm de vzw Gilde van de Bellemannen van het Europese Continent

Op 01 februari 1999 werd er door de feitelijke vereniging "ORDE VAN DE BELLEMAN" overgegaan tot de oprichting van en vzw "GILDE VAN DE BELLEMANNEN VAN HET EUROPESE CONTINENT", die de Towncriers (Officiële Bellemannen) van het Europese vasteland verenigde. Deze vereniging trachtte alle Towncriers van het Eu continent te verenigen om alzo het cultureel- en toeristisch patrimonium meer bekendheid te geven. Ze stond eveneens in voor het organiseren van wetenschappelijke, toeristische en recreatieve aangelegenheden voor haar leden en sympathisanten. Deze vereniging is echter in februari 2016 ontbonden en een nieuw bestuur heeft in maart 2016 een nieuwe feitelijke vereniging opgericht de ‘GILDE VAN DE BELLEMANNEN’.die de Bellemannen verenigd.

COMMUNICATIE

De "ORDE VAN DE BELLEMAN" (Gentse regio) is bereikbaar:
Contactpersoon: Mr Gilbert DEMARINGO, Koekoeklaan 56, B-9000 Gent België.
Tel & Fax: : +32 9 222 67 43
Mail: orde-belleman-gent@outlook.com
Website: http://www.towncriers.be